دوره‌های زبان عمومی

دوره‌های زبان عمومی

انگلیسی آکادمی راد انگلیش

دوره‌های عمومی

در دوره‌های زبان عمومی انگلیسی که به اختصار به آن EGP گفته می‌شود، پایه‌ای ترین دوره آموزش زبان انگلیسی می‌باشد که در آن زبان آموز بدون داشتن هدف خاص و صرفا برای یادگیری کلیت زبان در آن‌ها شرکت می‌کند. این دوره‌ها چهار مهارت اصلی زبان و همینطور توانش‌های پایه را به طور کامل و یکسان کاور می‌کند و بعد از اتمام دوره زبان آموز به سطح پیشرفته زبان انگلیسی دست پیدا می‌کند. 

در آکادمی زبان راد انگلیش، دوره‌های زبان عمومی با رویکرد ESP طراحی می‌گردد. در این رویکرد بورد آکادمی با بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت زبان‌آموز برنامه تدریس را منطبق با نیازهای فعلی و آینده وی تبیین می‌کنند و در این راستا به دلیل انطباق برنامه تحصیلی و نیازهای وی، زبان‌آموز در کمترین زبان ممکن بالاترین نتیجه را خواهد داشت. 

دوره‌های زبان عمومی آکادمی راد انگیش

مرحله اول

تعیین سطح و آنالیز نیازها

مرحله دوم

برگزاری جلسه توجیهی روش تدریس و روش خواندن زبان

مرحله سوم

برگزاری دوره اصلی مبتنی بر رویکرد TBLT با استفاده کتک آموزشی انتخابی بر اساس نیازهای زبان‌ اموز  و تسک‌های طراحی شده توسط مدرس

مرحله چهارم

برگزاری آزمون‌های ارزیابی مبتنی بر استاندارد دانشگاه Oxford و فریمورک Backman

مراحل طراحی و برگزاری دوره‌های عمومی

دوره‌های عمومی در چهار مرحله طراحی و برگزار می‌گردند

محتوای دوره‌های عمومی

در آکادمی راد انگلیش

مهارت‌های چهارگانه

به همراه ساب‌ اسکیل‌ها

Listening

مهارت شنیداری از زیرمجموعه مهارت‌های دریافتی و ساب اسکیل‌های زیرمجموعه آن

Reading

مهارت خواندن از زیرمجموعه مهارت‌های دریافتی و ساب اسکیل‌های زیرمجموعه آن

Speaking

مهارت گفتاری از زیرمجموعه مهارت‌های تولیدی و ساب اسکیل‌های زیرمجموعه آن

Writing

مهارت نوشتاری از زیرمجموعه مهارت‌های تولیدی و ساب اسکیل‌های زیرمجموعه آن

Grammar

توانش دستور زبان و قوانین مختلف شکل گیری جملات در شرایط مختلف

Vocabulary

jتوانش واژگان شامل انواع کلمات تکی، هم‌آیندها، اصطلاحات و روش‌های یادگیری در قالب استفاده بهینه

Pronunciation

توانش تلفظ کلمات، استرس کلمات و جملات و سیستم آوایی زبان انگلیسی

Function and Discourse

توانش انتخاب به جا و درست جملات در قالب فرآیند سخن و تناسب فرهنگی-زبانی سخن انتخاب شده

توانش‌های پنج‌گانه

آموزش روش‌های یادگیری علمی و عملی صحیح و برآورد شرایط واقعی برای تمرین و بهبود توانش‌ها

آکادمی زبان راد انگلیش
آکادمی زبان راد انگلیش
Logo RAD English